År list 2
Alle
Land (på engelsk) list 2
Alle
Norske fylker list 2
Alle
Programmer list 2
Alle
Utlysninger for program list 2
Alle
Institusjoner list 2
Alle
Fagområder list 2
Alle
ProsjektstatusVelkommen

Velkommen til Dikus prosjektkatalog

Prosjektkatalogen viser data og statistikk fra internasjonalt utdanningssamarbeid forvaltet av Diku fra 2007. Dette inkluderer prosjekter innenfor EUs utdanningsprogram. Databasen er gradvis utvidet, og omfatter nå alle programmer som Diku forvalter. Prosjektkatalogen inneholder per 2018 over 9000 prosjekter som til sammen har mottatt over 3 milliarder NOK i støtte. Du kan bruke fritekstsøk eller sortere søk på program, utlysning, Land, fylker i Norge og institusjon. Hvert søk gir resultat i form av totalt antall prosjekter, beløp som er bevilget til prosjektene og opplisting av nøkkelinformasjon om hvert enkelt prosjekt.

Bruk menyen til venstre til å bygge søket. Søket kan bygges ved å bruke ulike kombinasjoner av søkeord, programmer, utlysninger, land og institusjoner. For Norge er det også mulig å velge fylker. For land og institusjon kan du krysse av for OG. Dersom man velger OG må alle valg som gjøres være tilstede i et prosjekt for å få treff.

Innholdet på disse sidene er basert på informasjon gitt av prosjektene. Diku er ikke ansvarlig for denne informasjonen.