Nordliks/2016

Hovedpartner(e):
University of Vaasa (FI, University)
Kontaktperson:
  • West, Kim Sandvad (kimsawe@uva.fi)
Andre partnere:
University of Copenhagen (DK, University)
University of Southern Denmark (DK, University)
Roskilde University (DK, University)
Aalborg University (DK, University)
Aarhus University (DK, University)
University of Tartu (EE, University)
University of Helsinki (FI, University)
University of Eastern Finland (FI, University)
University of Jyväskylä (FI, University)
University of Tampere (FI, University)
University of Oulu (FI, University)
Åbo Akademi University (FI, University)
University of Turku (FI, University)
University of the Faroe Island (FO, University)
Ilinniarfissuaq (GL, University)
University of Iceland (IS, University)
Universitetet i Bergen (NO, University)
Universitetet i Oslo (NO, University)
Universitetet i Tromsø (NO, University)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NO, University)
Universitetet i Agder (NO, University)
University of Gothenburg (SE, University)
Stockholm University (SE, University)
Umeå University (SE, University)
Uppsala University (SE, University)
Växsjö University (SE, University)
Örebro University (SE, University)
Program: Nordplus Higher Education
Utlysning: Nordplus Higher Education 2016
Prosjekt ID: NPHE-2016/10205
Tildelingsår: 2016
Prosjektstatus: Avsluttet
Nettverk: Nordliks
Tildeling: 81 600 EUR
Fagområde(r):
  • Linguistics and Languages